Cases

Hier vind je voorbeelden uit het recente verleden

Deze voorbeelden zijn van projecten uit de afgelopen paar jaren. In deze projecten was ik de projectleider en data-analist. Vaak bestonden de project teams uit 4-5 personen van verschillende achtergronden en afdelingen.

Heb jij een business case die hier mooi tussen zou passen?

Succesvolle projecten

Project horizon

Strategie bepalen hoe de investeringen moeten worden verdeeld over 850 luchthavens wereldwijd.

PostNL_logo.svg

Project Loading Docks

Verbeteren van de indeling van de loading docks van het distributiecentrum in Zwolle.

Portfolio Mix

Verbeteren van de product portfolio om complexiteit en kosten in de organisatie te verminderen.

Klant segmentatie

Klantengroepen bepalen om de investeringen en de focus van de organisatie te kanaliseren.

Project horizon

Het doel van het project was het bepalen van welke luchthavens de organisatie de komende 5 jaar op moest focussen.

Door middel van sales data, categorie data, passagiers data, forecasts, en route-to-market kosten een overzicht van 850 luchthavens wereldwijd gemaakt.

Vervolgens de luchthavens ingedeeld in 3 kerngroepen (Top 20 – Top 50 – Top 100) en samen met de verschillende sales/marketing/finance teams bepaald wat het aanbod per kerngroep zou moeten zijn.

hierdoor was er meer duidelijkheid en minder complexiteit in de organisatie, en konden investeringen beter ingezet worden bij luchthavens die ook de meeste groeipotentieel hadden.

Dit betekende ook dat 750 luchthavens geen directe investeringen meer kregen maar dit heeft niet tot verlies geleid.

Project Loading docks

Het distributiecentrum in Zwolle was van oudsher ingedeeld per regio (rayon), dit zorgde voor een inefficiënte indeling van de logistieke stromen. Grote rayons werden bijvoorbeeld achteraan geplaatst waardoor er meer afstand overbrugt moest worden door de containers.

Metingen opgezet en nieuwe indeling gemaakt o.b.v. afstand + aantal containers. Rayon Groningen (40 containers per avond) ging bijvoorbeeld van het achterste dock naar het voorste dock waar eerder de wadden-eilanden (10 containers) stonden. 

Besparing c.q. € 50.000,– p/j. door besparing van 1 lorry + bestuurder omdat er minder afstand afgelegd moest worden.

portfolio Mix

Te veel producten zorgden voor grote complexiteit en kostenpost waardoor een radicale verbetering gemaakt moest worden om winstgevend te blijven.

Product-kwadrant-analyse en proces opgezet om jaarlijks product portfolio te verbeteren. In deze analyse verschillende KPI’s (productomzet, marge, groei, distributie, rotatie) vergeleken om  te bepalen in welk kwadrant elk product viel. Vervolgens voor elke kwadrant een strategie bepaald om een betere portfolio mix te maken. Bijvoorbeeld het de-listen van producten of het verbeteren van de distributie.

Hierdoor ging het aantal items (SKU’s) over 3 jaar van 450 naar 150 SKU’s zonder verlies van omzet. >€ 150.000,- p/j. kosten besparing door minder logistieke kosten en minder complexiteit (orderverwerking, prijslijsten, etc.).

Klant segmentatie

Er was geen focus op de belangrijkste klanten in de onderneming en kleine klanten kostten te veel tijd en geld. Grote klanten kregen niet de aandacht en investeringen die nodig waren om ze te laten groeien.

Proces opgezet om klanten-mix te analyseren en de klantstrategie te bepalen voor verschillende type klanten. Klanten ingedeeld in verschillende klantgroepen en strategie bepaald met het project team bij welke klant meer of minder tijd en geld te investeren. Kleinere klanten met een slechte strategie-match werden bijvoorbeeld ondergebracht bij een distributeur.

Investeringen werden ingezet bij de juiste klanten – additionele omzet nog te meten. Maar de complexiteit is gedaald en focus van het team is flink verbeterd.